Kontakt

Biuro M.K.J.​
ul. Kasprzaka 49  lokal 109
01-234 Warszawa 
Czynne w godzinach 9:00 – 17:00  

Dział handlowy:
577-288-805, (22) 663-88-05  |  handlowy@mkj.com.pl  
Dział serwisu:
(22) 663-62-06, 663-62-08
fax: (22) 663-08-41

W przypadku braku możliwości połączenia z wyżej wymienionymi numerami telefonów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600-955-290

Dane firmy M.K.J. Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr. 0000237403  

„M.K.J.” Sp. z o.o.
01-508 Warszawa
ul. Ks. Teofila Boguckiego 1A
NIP: 118-00-64-573
Regon: 010777755

Kapitał zakładowy: 54 000,- zł