Wdrożenia i serwis

Serwis zdalny przy użyciu łączy internetowychWizyta serwisanta w siedzibie klientapomoc techniczną, związaną z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu, możliwą do udzielenia podczas rozmowy telefonicznejdiagnozowanie typu problemu ze wskazaniem właściwego sposobu rozwiązania (np. przesłanie danych do analizy, wezwanie konsultanta/serwisanta, itp.)Usługi Wdrożeniowe
Proponujemy instalacje, konfigurację, wdrożenie i szkolenie użytkowników programów z oferty „NA START” oraz systemów z oferty dla MSP.

W przypadku większych projektów wdrożeniowych kierowanych do sektora MSP oferujemy pełną analizę przedwdrożeniową, która pozwoli określić cel wdrożenia, czas jego trwania, zakres ewentualnych niezbędnych prac związanych z dostosowaniem systemu do specyfiki przedsiębiorstwa i całkowity koszt. W przypadku zakupu wdrożenia koszt analizy przedwdrożeniowej jest odliczany od kosztów wdrożenia.

Usługi Serwisowe

Asysta Telefoniczna

 • Naszym klientom oferujemy telefoniczną pomoc w rozwiązywaniu drobnych bieżących problemów oraz telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi programów z naszej oferty ( w godzinach 9-17).
 • Asysta Telefoniczna obejmuje:
 • pomoc merytoryczną z zakresu praktycznego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania
 • diagnozowanie typu problemu ze wskazaniem właściwego sposobu rozwiązania (np. przesłanie danych do analizy, wezwanie konsultanta/serwisanta, itp.)
 • pomoc techniczną, związaną z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu, możliwą do udzielenia podczas rozmowy telefonicznej

Wizyta serwisanta w siedzibie klienta

 • Wizyta wykwalifikowanego pracownika w Państwa firmie w celu podjęcia czynności serwisowych w przypadku problemów z programem.

Serwis zdalny przy użyciu łączy internetowych

 • Usuwanie bieżących problemów , zmiana konfiguracji systemu, analiza bazy danych przez bezpośrednią , zdalną pracę na Państwa systemie przez łącza internetowe

Stała Opieka Serwisowa 

Umowa stałej opieki serwisowej nad systemem ma charakter abonamentowy i gwarantuje:

 • STAŁĄ GOTOWOŚĆ POMOCY ze strony Działu Technicznego oraz SZYBKĄ REAKCJĘ na problemy z systemem
 • pełną gotowość do podjęcia przez MKJ prac rozszerzających jego funkcjonalność lub innych prac związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa (np. wdrożenia nowych modułów, integracja z urządzeniami zewnętrznymi itp.)

Dostępne są cztery poziomy abonamentu. Propozycja wyboru abonamentu dla różnych grup klientów wynika z naszego wieloletniego doświadczenia we współpracy z Użytkownikami systemu do zarządzania. Jednak wybór poziomu abonamentu zależy wyłącznie od Użytkownika i nie jest przez nas w żaden sposób narzucany.

 • Poziom Podstawowy (2 godz. w miesiącu ) polecamy Użytkownikom posiadającym do 5 stanowisk systemu, wykorzystującym podstawowe jego funkcje i nie mającym większych potrzeb rozwojowych systemu. Dwie godziny abonamentowe wystarczają, w takim przypadku, na ogół, na instalacje nowych wersji systemu, analizę i naprawę ewentualnych błędów w bazie danych i jej konserwację.
 • Poziom Rozszerzony (4 godz. w miesiącu) polecamy Użytkownikom, którzy posiadają system o bardziej rozbudowanej funkcjonalności lub zintegrowany z urządzeniami peryferyjnymi (palmtopy, kolektory danych itp.) albo zintegrowany z innym oprogramowaniem (np. moduły księgowe). Cztery godziny abonamentowe pozwalają nam na lepsze panowanie nad wszystkimi elementami Państwa systemu i na szybsze reakcje w przypadku problemów.
 • Poziom Wysoki (8 godz. w miesiącu) proponujemy Użytkownikom wykorzystującym system w konfiguracji o większym stopniu skomplikowania (monitorowanie zamówień od odbiorców, przygotowywanie wielojęzycznych zamówień do dostawców, produkcja, zamówienia internetowe, integracja z innymi modułami lub urządzeniami peryferyjnymi) i posiadającym dalsze potrzeby rozwojowe systemu , które można analizować sukcesywnie wykorzystując godziny abonamentowe. Ośmiogodzinny abonament pozwala także na konserwację bazy danych i usuwanie ewentualnych błędów na bieżąco.
 • Poziom Max (10 godz. w miesiącu) przeznaczony jest dla firm, które oczekują od wielostanowiskowego systemu pracy bez żadnych przestojów oraz używają zaawansowanej i skomplikowanej konfiguracji systemu a także posiadają potrzeby rozwojowe z nim związane i oczekują naszej pełnej gotowości do szybkiego zajęcia się nimi. Dziesięciogodzinny abonament pozwala zapewnić ciągłość pracy , usuwać na bieżąco błędy i analizować pojawiające się potrzeby dodatkowe w ramach godzin abonamentowych i przygotowywać rozwiązania, które realizowane są podczas pozostałych godzin abonamentowych i godzin dodatkowych.

Usługi projektowo – programistyczne dotyczące programów i systemów z naszej oferty

W zakres tych usług wchodzą prace projektowo- programistyczne związane z przygotowaniem i wykonaniem niezbędnych modułów dodatkowych do oferowanego oprogramowania.
Ponadto doskonała znajomość struktury bazy danych POLKI SQL pozwala zaoferować tym z Państwa, którym nie wystarczą standardowe raporty dołączone do oprogramowania, usługę polegającą na przygotowaniu raportów dodatkowych. Koszt raportu zależny jest od stopnia jego skomplikowania.