.

Bezpieczeństwo i wydajność

Nasze systemy w swoich rozwiązaniach korzystają z komercyjnych rozwiązań bazodanowych firmy Sybase. Specjalna aplikacja „tryb awaryjny offline” zapewnia ciągłość procesu sprzedaży podczas braku dostępu do Internetu.

.

EDI

Elektroniczna wymiana danych ( Electronic Data Interchange ) – transfer biznesowych informacji transakcyjnych z systemu informatycznego do innego systemu informatycznego partnerów handlowych. ​PolkaSQL posiada komponenty do wymiany dokumentów sprzedaży i […]

.

Finanse i księgowość

Moduł finansowo-księgowy przeznaczony jest do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie skupia w sobie funkcjonalności sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej […]

.

Sprzedaż detaliczna i B2B

Oprogramowanie PolkaSQL pozwala na realizację działalności B2B oraz B2C w ramach jednego systemu ERP. Dostępne są zaawansowane mechanizmy prowadzenia odrębnej polityki handlowej.

.

Raporty i analizy

PolkaSQL udostępnia informacje w formie interaktywnych raportów, których układ może być dostosowany do własnych preferencji, a dane pogrupowane.

.

Integracje

API systemu zbudowane jest jako udokumentowany zestaw odpowiednich widoków, procedur i funkcji składowanych w bazie danych SQL. Dzięki opracowanemu API możliwe jest przygotowanie integracji z systemem ERP ODL przez własne zasoby informatyczne Klienta.

.

Magazyn i logistyka

Obieg dokumentów do zarządzania centralą i siecią sprzedaży został zaprojektowany tak, aby wiele złożonych procesów w przedsiębiorstwie można było realizować za pomocą prostych funkcji w systemie. Każda przyjmowana do magazynu partia towaru może być oznaczona indywidualnym […]

EwkaSQL

Program finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie skupia w sobie moduły sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie […]

Kadry i płace

Elastyczny program kadrowo-płacowy. Jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym kompletną obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Umożliwia rejestrację wszystkich danych dotyczących rozliczenia firmy z zatrudnionymi, ZUS, GUS, NFZ, PFRON, urzędem skarbowym oraz eksportuje dekret […]

Magazyn i logistyka

Polka SQL to system obsługi magazynu i działu sprzedaży przeznaczony dla firm o wysokich wymogach dotyczących bezpieczeństwa, szybkości i dużej funkcjonalności oprogramowania. Możliwość obsługi centrali i sieci oddziałów firmy z […]