Integracje

API systemu zbudowane jest jako udokumentowany zestaw odpowiednich widoków, procedur i funkcji składowanych w bazie danych SQL. Dzięki opracowanemu API możliwe jest przygotowanie integracji z systemem ERP ODL przez własne zasoby informatyczne Klienta.