Na start – dla małych i mikro firm

POLKA 2000 – Oprogramowanie do sprzedaży i magazynowe

Sprzedaż

 • faktura vat, rachunek uproszczony, paragony, faktura korygująca
 • faktura pro forma
 • faktur eksportowa w obcej walucie
 • faktura zaliczkowa

Zakres funkcjonalny:

 • wystawianie faktur według innych dokumentów np. zamówień
 • sprzedaż według dowolnego cennika zapisanego na dysku, także w obcej walucie ( program w momencie wystawiania faktury automatycznie przelicza te ceny na złotówki według podanego wcześniej kursu)
 • wielostopniowy proces akceptacji faktury – umożliwia poprawienie lub całkowite usunięcie błędnie wystawionej faktury
 • kontrola wystawiania faktur kredytowych – przy sprzedaży towaru na kredyt dla klienta przekraczającego swój limit kredytowy
 • przeglądanie faktur pod kątem płatności i zadłużeń, bilanse ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne towary.

Magazyn i  obsługa towarów

 • przyjęcie towaru od dostawcy, oddziału itp.
 • wystawia wszystkie możliwe dokumenty magazynowe
 • tworzenie grup towarowych
 • tworzenie grup rabatowych
 • można zaznaczyć, że dany towar ma być sprzedawany kwotowo. Aby sprzedać taki towar podajemy wartość do zapłaty, a program wyliczy odpowiednio ilość. Przykładem może być sprzedaż we współpracy z wagą sklepową lub z dystrybutorami paliw na stacjach benzynowych  
 • dla każdego towaru można określić jego wagę i objętość, każdy dokument ma w podsumowaniu łączną wagę i objętość towarów
 • obok istniejącej symboliki towarów SWW można definiować symbole PKWiU.

Kasa i rozliczenia bezgotówkowe

 • przyjmowanie wpłat, wystawianie dokumentów KP i KW, wydruki raportów kasowych
 • rejestrowanie bezgotówkowych wpłat do faktur (przelewy)
 • rejestracja i wydruk przelewów za faktury dostawców.

Inne dokumenty

 • dokumenty zapotrzebowania do dostawców na podstawie stanów magazynowych, sumy zamówień od klientów, stanu istniejących rezerwacji oraz uwzględniając już złożone zapotrzebowania
 • dokumenty zamówień, które automatycznie rezerwują stany w magazynie, osoba posiadająca właściwe uprawnienia może wybrać do sprzedaży towar,który jest zarezerwowany, to jest przebić rezerwację
 • korekty obniżki i podwyżki dokumentów sprzedaży całościowo, bez konieczności odwoływania się do poszczególnych pozycji
 • można zdefiniować własny styl numerowania dokumentów
 • można dodatkowo łamać numerację dokumentów przez miesiąc wystawienia.

Kontrola – Raporty

 • porównanie wartości faktur w cenach sprzedaży z ich wartością według dowolnego innego cennika (np. według cen zakupu)
 • kontrola dłużników oraz własnych zaległości za dostawy
 • kontrola przepływu towarów – zestawienia dokumentów magazynowych według wybranych cen
 • przegląd stanu magazynów:ilościowo iwartościowo według wybranego cennika
 • raport o towarach przeterminowanych i zagrożonych przeterminowaniem
 • przegląd dokumentów kasowych wystawionych przez konkretnego kasjera konkretnemu klientowi itd.
 • raporty z dokumentów oraz kwitów kasowych względem dowolnie wybranych grup sygnatur
 • raporty o stanie zamówień, rezerwacji i zapotrzebowań
 • podgląd stanów magazynowych z uwzględnieniem rezerwacji

Inne funkcje

 • można włączyć system przydzielania poszczególnym pracownikom uprawnień dostępu do konkretnych magazynów
 • użytkownicy programu mogą podpisywać się kartą magnetyczną
 • można czasowo zablokować operacje na wskazanym magazynie
 • można zakazać pracownikowi podglądu cen magazynowych co oznacza, że użytkownik tworzy dokumenty i ogląda zestawienia tylko i wyłącznie w kontekście ilościowym lub w cenach sprzedaży
 • można wymusić konieczność złożenia podpisu przez osobę uprawnioną w przypadku sprzedaży kredytowej klientowi zalegającemu z płatnościami powyżej pewnej ustalonej liczby dni
 • można określić dowolny dzień roku jako Nowy Rok – tego dnia nastąpi zmiana numeracji dokumentów
 • możliwość uruchomienia dodatkowych modułów: kooperacja, dodatkowe uwagi na kartach magazynowych, kasy fiskalne, opakowania zwrotne, terminale fakturalne.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi, innymi programami

Program POLKA 2000 współpracuje z :

 • drukarkami fiskalnymi,czytnikami kodów kreskowych,czytnikami kart magnetycznych
 • drukowanie dokumentów przy użyciu edytora Word oraz przesyłanie danych do innych aplikacji przez schowek (opcja kopiuj- wklej)
 • drukowanie etykiet – współpraca z oprogramowaniem Edytor Etykiet
 • eksport przelewów do elektronicznych systemów bankowych
 • każdy dokument /lub zbiór dokumentów wyświetlony w raporcie/ możemy wysłać do kontrahenta mailem.

Polka w sieci rozległej firm

Polka 2000 plus przystosowana jest do obsługi firm wielo-oddziałowych. Posiada wbudowane mechanizmy automatycznej wymiany danych między centralą i oddziałami. Można przekazywać automatycznie, za pomocą łączy elektronicznych dokumenty zakupu i sprzedaży, rozliczenia kontrahentów, listy cenowe, raporty sprzedaży. W centrali znany jest na bieżąco stan magazynów w oddziałach.

Dodatkowe zalety

 • POLKA może działać w dowolnej sieci na dowolnej liczbie stanowisk
 • opcja zmiany katalogu danych umożliwia prowadzenie na jednym stanowisku komputerowym i jednej POLCE dowolnej liczby firm
 • możliwość rozbudowy do Polki SQL
 • współpraca z programami finansowo księgowym
  Zasady licencjonowania:
  Dostępne są następujące rodzaje  licencji POLKI 2000 PLUS:
  – wersja jednostanowiskowa,
  – wersja sieciowa do 5 stanowisk w ramach jednej sieci komputerowej,
  – wersja sieciowa do użytkowania na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych  w ramach jednej sieci komputerowej,
  – wersja jednostanowiskowa NIELIMITOWANA (NL) do użytkowania na nieograniczonej liczbie pojedynczych stanowisk komputerowych,
  – wersja sieciowa NIELIMITOWANA (NLS) do użytkowania na nieograniczonej liczbie sieci komputerowych.

  UWAGA!! Każda wersja daje możliwość prowadzenia dowolnej liczby baz danych w ramach jednej firmy rozumianej jako odrębny podmiot gospodarczy o danym NIP-ie, wskazanej jako LICENCJOBIORCA. Za każdą dodatkową firmę o innym NIP-ie , której bazy są prowadzone przez licencjobiorcę  w POLCE pobieramy opłatę manipulacyjną, za wygenerowanie dodatkowego kodu.