Magazyn i logistyka

Obieg dokumentów do zarządzania centralą i siecią sprzedaży został zaprojektowany tak, aby wiele złożonych procesów w przedsiębiorstwie można było realizować za pomocą prostych funkcji w systemie. Każda przyjmowana do magazynu partia towaru może być oznaczona indywidualnym unikalnym numerem partii oraz datą ważności. Dostępne jest również wsparcie w procesie zarządzania i optymalizacji tras i załadunku towarów wywożonych do Klientów i własnych punktów sprzedaży.