Magazyn i logistyka

Polka SQL to system obsługi magazynu i działu sprzedaży przeznaczony dla firm o wysokich wymogach dotyczących bezpieczeństwa, szybkości i dużej funkcjonalności oprogramowania. Możliwość obsługi centrali i sieci oddziałów firmy z pełną wymianą danych o asortymencie, stanach…