Informacje o MKJ

Nowe podejście do technologii informatycznych i nowe wyzwania stojące przed firmami branży informatycznej spowodowały, że kluczowym elementem działania firmy stał się konsulting biznesowo – technologiczny oraz integracja systemów.
Obecnie opierając się na doświadczeniach zdobytych przez…