Kadry i płace

Elastyczny program kadrowo-płacowy. Jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym kompletną obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Umożliwia rejestrację wszystkich danych dotyczących rozliczenia firmy z zatrudnionymi, ZUS, GUS, NFZ, PFRON, urzędem skarbowym oraz eksportuje dekret z rozliczeniem płac do f-k po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Ponadto zachowuje elastyczność wobec zmieniającego się prawa i automatyzuje maksymalnie wiele czynności przy tworzeniu i rozliczaniu list płac.