EDI

Elektroniczna wymiana danych ( Electronic Data Interchange ) – transfer biznesowych informacji transakcyjnych z systemu informatycznego do innego systemu informatycznego partnerów handlowych. ​PolkaSQL posiada komponenty do wymiany dokumentów sprzedaży i zamówień. Rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie.